Hồng Tâm Yến

Đc: Đường số 4 Thích Quảng Đức, VCN Phước Hải, Nha Trang
ĐT: 0343341988
Website: https://hongtamyen.com
Email: hongtamyennhatrang@gmail.com